Навесни култиватори 3.4 и 4.0

Навесни култиватори за слята обработка

Модели КНСО – 3.4 и 4.0

Навесните култиватори за слята обработка се използват в земеделието за обработка на полета на дълбочина до 12 см, предимно при почвообработки предшестващи сеитба на терени с наклони до 10°.

При това се постига и значително подравняване на почвената повърхност и унищожаване на плевелите. Също така могат да се използват и за междинни обработки за унищожаване на плевелите при поддържане на терени.

Навесните култиватори притежават висока функционална надеждност, и при наличие на голямо количество растителни остатъци запазват високата си производителност.

Навесни култиватори 3.4 и 4.0

Модификациите на навесните култиватори се различават само по работната широчина, масата и броя на работните тела.

Култиваторите са комплектовани с опорни колела за регулиране на работната дълбочина. По желание на клиента могат да бъдат комплектовани с разрохкващи валяци или два реда торсионни пружини.

 

С разрохкващи валяци
Навесни култиватори 3.4 и 4.0 Навесни култиватори 3.4 и 4.0
С торсионни пружини
Навесни култиватори 3.4 и 4.0 Навесни култиватори 3.4 и 4.0

Основни параметри на навесните култиватори за слята обработка КНСО – 3.4 и 4.0

Наименование на показателя

Единица за

измерване

Стойност

КНСО-3.4

КНСО-4.0

Тип

 

навесен

Работна широчина

m

3 400

4 000

Работна дълбочина

сm

до 12

Работна скорост

кm/h

до 10

Транспортна скорост

кm/h

до 25

Габаритни размери:

- при работа

дължина
височина
широчина

- при транспорт

дължина
височина
широчина

 

 

mm
mm
mm

 

mm
mm
mm

 

 

до 2 600
до 1 400
до 3 400

 

до 2 600
до 1 400
до 3 400

 

 

до 2 600
до 1 400
до 4 000

 

до 2 600
до 1 400
до 3 400

Просвет под рамата

 

до 560

Маса

kg

до 760

до 880

Брой работни тела

бр

16 -19

Статична устойчивост

град

над 35°

Агрегатиране трактор с маса и мощност над

Kg/kW

3300/80

Навесни култиватори 3.4 и 4.0