Дискова брана

БРАНА ДИСКОВА ТОРСИОННА НАВЕСНА

Модели БДТН 2.5, БДТН 3.0, БДТН 3.5 и БДТН 4.0

Предназначение на дисковата брана

Дискова торсионна навесна брана БДТН е предназначена за дисковане на полета или предсеитбена обработка, дисковане на угари с цел раздробяване на буци и подравняване на полето, дисковане на площи с цел подобряване аерацията на почвата и почистване от къртичини на дълбочина до 12 сm.

Дисковата брана притежава голяма функционална надеждност, дори при наличието на голямо количество плевели или други растителни остатъци и висока производителност.

Брана дискова торсионна навесна

Двуредовото разположение на работните органи осигурява добра почвообработка и размесването на почвата, както и максимално раздробява намалява растителните отпадъци и намалява задръстванията. Подравнителния валяк допълнително придава максимално добро състояние на почвата за посев.

Може да се използва на всички видове почви с изключение на влажни. Може да се движи и по наклонени терени до 15%.

Брана дискова за слята обработка е навесна машина и се агрегатира към 3 - точковата система на тракторите.

Брана дискова торсионна навесна

Технически характеристики

Наименование на показателя Изм. единица модел
1 Модел   БДТН-2.5 БДТН-3.0 БДТН-3.5 БДТН-4.0
2 Тип   Навесна
3 Работна широчина m 2.5 3.0 3.5 4.0
4 Транспортна широчина mm 3100* 3120* 3620* 4120*
5 Дълбочина на работа сm 8 до 12 8 до 12 8 до 12 8 до 12
6 Транспортна височина mm 820 820 820 820
7 Дължина mm 1530 1530 1530 1530
8 Маса kg 1200 1600 1670 2000
9 Брой работни органи бр 20 24 28 32
10 Диаметър на работните органи mm 560 560 560 560
11 Работна скорост кm/h до 10 до 10 до 10 до 10
12 Транспортна скорост кm/h до 25 до 25 до 25 до 25
13 Минимален работен просвет mm 660 660 660 660
14 Транспортен просвет mm 300 300 300 300
15 Статична устойчивост град над 35° над 35° над 35° над 35°
16 Препоръчвана мощност на теглителната единица hp 80 100 120 150

Брана дискова торсионна навесна