Фасонни части

Предназначението на фасонните части които произвежда „Орудица 2000" ООД гр.Елхово е за ремонтни дейности по водопроводните системи за питейна вода стопанисвани от „В и К „ дружествата в страната.

Вижте пълния каталог с произвежданите фасони частиФасонни части


1. Фланцови съединения /ФС/ - БДС 3593-78
Фланцовите съединения са предназначени за свързване на азбестоциментови тръби при водопроводи с фланцови фасонни части за условни налягания -Ру 0.6, 1.0 и 1.6 МРа.

Фасонни части


2. Фланци стоманени преходни - БДС 3280-85
Фланци стоманени преходни са заварени към водопроводна тръба за условно налягане Ру 0.6, 1.0, и 1.6 МРа.

Фасонни части


3. Фланци стоманени глухи - БДС 3418-73
Фланци стоманени глухи са предназначени за водопроводни тръби с условно налягане Ру, 0.6, 1.0, и 1.6 МРа.

Фасонни части


4. Муфи тип "Жибо" - БДС 3591-79
Муфа тип "Жибо" е предназначена за свързване на водопроводни азбестоциментови тръби за условни налягалия - Ру 0.6, 1.0и 1.6 МРа.

Фасонни части


5. Жиба преходни от циментовоазбестови към полиетиленови тръби по техническа спесификадия на производителя
Муфа тип "Жибо" е предназначена за свързване на водопроводи от азбестоциментови към полиетиленови тръби за условни налягания -Ру- 1.0 МРа.

Фасонни части


6. Муфи тип "Жибо" за PVC (PE-HD) тръби.
Муфа тип "Жибо" за PVC е предназначена за свързване на водопроводи от PVC (PE-HD) тръби за условни налягалия - Ру 0.6, 1.0 МРа.

Фасонни части


7. Скоби водовземни с резба - БДС 4796-79
Скоба водовземна с резба се използва за вземане отклонение от азбестоциментови водопроводи.

Вижте пълния каталог с произвежданите фасони части