Фирма Орудица 2000, Елхово - металолеене и производство на селскостопански прикачен инвентар

Дейността на ОРУДИЦА 2000 e свързана с металолеене, производство на водопроводна арматура и селскостопански прикачен инвентар.

Произвеждани продукти:

"ОРУДИЦА-2000" ООД гр. Елхово е известена и утвърдена на българския пазар, като производител на свързващи елементи за водопреносни мрежи и системи за питейно - битово водоснабдяване и напоителни системи.

В дружеството е внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2000 , Сертификат № QS - 5019 HH на "GL".

  1. Чугунени отливки - фасонни части и водопроводна арматура - жиба, фланцови съединения, скоби водовземни, чугунени фланци, капаци шахтови, скари шахтови, охранителни гърнета за спирателен кран и др.
  2. Стоманени фланци и изделия за водопроводи.
  3. Хидравлични и прикачни валяци, както и инвентар за селскостопански машини и резервни части за тях.
  4. Култиватори навесни за слята обработка.
  5. Дискова торсионна навесна брана.
  6. Продълбочители.
  7. Раздробители.

Потребители на произвежданата от дружеството продукция са областните и общински дружества в системата на В и К в цялата страна, частните водни сдружения в напоителната дейност на селскостопански полета, множество частни и общински строителни фирми.

Научете още за фирма Орудица 2000