Земеделски прикачен инвентар от Орудица, Елхово

Проект към ОПИК на Министерството на финансите
Фирма ОРУДИЦА 2000, гр. Елхово, е водещ производител на земеделски прикачен инвентар. Наред с производството на селскостопански прикачен инвентар, дейността на фирмата се допълва и от металолеене и производство на водопроводна арматура.

Фирма ОРУДИЦА 2000 произвежда:

Земеделски прикачен инвентар

  1. Хидравлични и прикачни валяци, както и инвентар за селскостопански машини и резервни части за тях.
  2. Навесни култиватори за слята обработка.
  3. Навесна брана.
  4. Продълбочител.
  5. Раздробители.

Свързващи eлементи за водопреносни мрежи

"ОРУДИЦА-2000" е известена и утвърдена на българския пазар като производител на свързващи елементи за водопреносни мрежи и системи за питейно - битово водоснабдяване и напоителни системи.

  1. Чугунени отливки - фасонни части и водопроводна арматура - жиба, фланцови съединения, скоби водовземни, чугунени фланци, капаци шахтови, скари шахтови, охранителни гърнета за спирателен кран и др.
  2. Стоманени фланци и изделия за водопроводи.
  3. Пожарни хидранти.

Потребители на произвежданата от дружеството продукция са областните и общински дружества в системата на В и К в цялата страна, частните водни сдружения в напоителната дейност на селскостопански полета, множество частни и общински строителни фирми.

В дружеството е внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2000 , Сертификат № QS - 5019 HH на "GL".

Научете още за фирма Орудица 2000