Фирма Орудица 2000 ООД - Елхово

История

Предприятието се намира в гр. Елхово, ул."Ал.Стамболийски" № 169 и съдържа ЛЕЯРНА - цех "Металообработване" на площ от 7 118 кв.м. През 1969 г. се създава дейността по чугунолеене на фасонни части и арматура за "В и К" в тогава действащия собственик "Пром.комбинат" гр. Елхово. През 1982 г. тогавашния собственик се преименува в "ОРУДИЦА-Местна промишленост". Предприятието претърпява генерален ремонт на сградния фонд и техническото оборудване. Дейността по чугунолеене продължава. През 1999 г. "ОРУДИЦА" ЕООД гр.Елхово става собственост на "ОРУДИЦА-2000"ООД гр.Елхово, съгласно приватизационен договор за покупко-продажба.

След преминаване на собствеността в новоучреденото дружество са наети специалисти по металолеене и металообработване. Моделната екипировка е генерално подновена, което води до повишаване на качеството и производителността. Водопроводната арматура и фасонни части е пълна номенклатура по изискванията на БДС.

Визия

"ОРУДИЦА-2000" ООД гр. Елхово е известена и утвърдена на българския пазар, като производител на свързващи елементи за водопреносни мрежи и системи за питейно - битово водоснабдяване и напоителни системи. Фирмата има издаден сертификат за съответсвие №14-НСИСОССП-156 за Свързващи части от чугун и листова стомана с битумно покритие от “БУЛГАРКОНТРОЛА” АД.

От 2003 г .”ОРУДИЦА 2000”ООД произвежда - хидравличен и прикачен инвентар за селскостопански машини и резервни части за тях, които притежават Сертификат за съответствие на продукта с хармонизирани европейски стандарти, издаден от ЦИЗГТРЧ - гр.Русе.

Дружеството е разположено на две производствени площадки с обща площ 20.2 декара и е на входната пътна артерия на града от гр. Ямбол и международния път, свързващ Елхово с контролно-пропусквателния пункт Лесово - Хамзабейли, Турция.

Дружеството изпълнява и изделия по поръчка на клиента. В "ОРУДИЦА 2000"ООД - гр. Елхово е внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2000 , издаден Сертификат № QS - 5019 HH на "GL".