Навесни култиватори 6.0 и 7.2

Навесни култиватори за слята обработка

Модели КНСО – 6.0 и 7.2

Навесните култиватори за слята обработка се използват в земеделието за обработка на полета на дълбочина до 12 см, предимно при почвообработки предшестващи сеитба на терени с наклони до 10°. При това се постига и значително подравняване на почвената повърхност и унищожаване на плевелите. Също така могат да се използват и за междинни обработки за унищожаване на плевелите при поддържане на терени.

Същите притежават висока функционална надеждност, и при наличие на голямо количество растителни остатъци запазват високата си производителност.

Навесни култиватори 6.0 и 7.2

Модификациите на тези култиватори се различават само по работната широчина, масата и броя на работните тела.

Култиваторите са комплектовани с опорни колела за регулиране на работната дълбочина.

По желание на клиента могат да бъдат комплектовани с разрохкващи валяци или два реда торсионни пружини.

С разрохкващи валяци
Навесни култиватори 6.0 и 7.2 Навесни култиватори 6.0 и 7.2
Навесни култиватори 6.0 и 7.2 Навесни култиватори 6.0 и 7.2
С торсионни пружини
Навесни култиватори 6.0 и 7.2 Навесни култиватори 6.0 и 7.2
Навесни култиватори 6.0 и 7.2 Навесни култиватори 6.0 и 7.2

Основните параметри на култиватора са посочените в таблицата:

Наименование на показателя

Единица за
измерване

Стойност

КНСО-6.0

КНСО-7.2

Тип

 

навесен

Работна широчина

m

6.0

7.2

Работна дълбочина

сm

от 8 до 12

Работна скорост

кm/h

до 10

Транспортна скорост

кm/h

до 25

Габаритни размери:

- при работа

дължина
височина
широчина

- при транспорт

дължина
височина
широчина

 

 

mm
mm
mm

 

mm
mm
mm

 

 

 

до 2 600
до 1 400
до 6 000

 

до 2 600
до 2 450
до 3 500

 

 

 

до 2 600
до 1 400
до 7 200

 

до 2 600
до 2 850
до 3 500

Просвет под рамата

 

до 560

Маса

kg

1540

1660

Брой работни тела

бр

28

34

Статична устойчивост

град

над 35°

Агрегатиране трактор с маса и мощност над

kg/kW

4500 /120

Навесни култиватори 6.0 и 7.2 Навесни култиватори 6.0 и 7.2