Фасонни части - каталог

I. ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧУГУН

N НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО N НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО
1 2 3 4
ЖИБО - диаметър/налягане ПРЕХОДНИ ЖИБА ЗА ТРЪБИ
1 ЖИБО 60/5 ОТ ЦИМЕНТОВОАЗБЕСТОВИ КЪМ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ
2 ЖИБО 60/10 1 ЖП 65/75/10
3 ЖИБО 80/5 2 ЖП 65/75/15
4 ЖИБО 80/10 3 ЖП 80/75/10
5 ЖИБО 80/15 4 ЖП 80/90/10
6 ЖИБО 100/5 5 ЖП 80/90/15
7 ЖИБО 100/10 6 ЖП 100/110/10
8 ЖИБО 100/15 7 ЖП 100/110/15
9 ЖИБО 125/5 8 ЖП 100/125/10
10 ЖИБО 125/10 9 ЖП 125/125/10
11 ЖИБО 125/15 10 ЖП 125/125/15
12 ЖИБО 150/5 11 ЖП 125/140/5
13 ЖИБО 150/10 12 ЖП 125/140/10
14 ЖИБО 150/15 13 ЖП 125/140/15
15 ЖИБО 200/5 14 ЖП 150/140/10
16 ЖИБО 200/10 15 ЖП 150/160/10
17 ЖИБО 200/15 16 ЖП 200/200/10
18 ЖИБО 250/5 17 ЖП 200/200/15
19 ЖИБО 250/10 18 ЖП 200/225/10
20 ЖИБО 250/15 19 ЖП 250/250/10
21 ЖИБО 300/5 20 ЖП 300/315/10
22 ЖИБО 300/10 21 ЖП 350/355/10
23 ЖИБО 350/5 22 ЖП 400/400/5
24 ЖИБО 350/10 23 ЖП 400/400/10
25 ЖИБО 400/5
26 ЖИБО 400/10 ЖИБО за ПВЦ тръби
27 ЖИБО 475/10 1 Ж ПВЦ 75/10
28 ЖИБО 546/10 2 Ж ПВЦ 90/10
СЪЕДИНЕНИЯ ФЛАНЦОВИ-ТИП ФС 3 Ж ПВЦ 110/10
1 ФС 60/10 4 Ж ПВЦ 125/10
2 ФС 80/10 5 Ж ПВЦ 140/10
3 ФС 100/10 6 Ж ПВЦ 160/10
4 ФС 125/10 7 Ж ПВЦ 200/10
5 ФС 150/5 8 Ж ПВЦ 225/10
6 ФС 150/10 9 Ж ПВЦ 250/10
7 ФС 200/5 10 Ж ПВЦ 315/10
8 ФС 200/10 11 Ж ПВЦ 400/10
9 ФС 250/5 12 Ж ПВЦ 450/10
10 ФС 250/10 Преходни жиба за PE-HD тръби с удължен маншон
11 ФС 300/10
12 ФС 350/10 1 ЖП 65/75/10
  СКОБИ ВОДОВЗЕМНИ 2 ЖП 80/90/10
3 ЖП 80/90/15
1 ЕО 60 мм 4 ЖП 100/110/10
2 ЕО 80 мм 5 ЖП 100/110/15
3 ЕО 100 мм 6 ЖП 100/125/10
4 ЕО 125 мм 7 ЖП 100/125/15
5 ЕО 150 мм 8 ЖП 100/140/15
6 ЕО 200 мм 9 ЖП 125/140/10
7 ЕО 250 мм 10 ЖП 125/140/15
11 ЖП 150/160/5
Други изделия 12 ЖП 150/160/10
13 ЖП 200/200/5
1 Капак за улична ревизионна шахта ф.600 14 ЖП 200/200/10
2 Гривна за улична ревизионна шахта ф.600 15 ЖП 200/200/15
3 Решетка за уличен отток 16 ЖП 200/225/10
4 Рамка на решетка за уличен отток 17 ЖП 250/250/5
5 Капак чугунен за ул.ревизионни шахти с 18 ЖП 250/250/10
квадратна основа-комплект 19 ЖП 250/250/15
6 Гърне за Пожарен хидрант /елипсовидно/ 20 ЖП 350/400/10
7 Гърне за спирателен кран 100/100 h 130 21 ЖП 400/400/5
8 Гърне за спирателен кран 110/150 22 ЖП 400/400/10
9 Гърне за спирателен кран ф 140 h 200 23 ЖП 400/450/5
10 Гърне за спирателен кран 180/180 h 240 24 ЖП 400/450/10

 

II. ИЗДЕЛИЯ ОТ СТОМАНА

N СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ ПЛОСКИ И ГЛУХИ- DN / PN6,PN10,PN16,PN25,PN40 N СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ ЗА ПРЕДФЛАНШОВИ ВРЪЗКИ ПЕ- DN / PN10,PN16
1 10 1 63
2 15 2 75
3 20 3 90
4 25 4 110
5 32 5 125
6 40 6 140
7 50 7 160
8 65 8 180
9 80 9 200
10 100 10 225
11 100 11 250
12 125 12 280
13 150 13 315
14 150 14 355
15 200 15 400
16 250 16 450
17 300 17 500
18 300 18 560
19 350 19 630
20 350 20 710
21 400 21 800
22 450
23 500
24 600
25 700
26 800
27 800