Пожарен хидрант

Хидрант надземен тип ХН DN 80 PN10/16

І. Предназначение

Пожарен хидрант

Пожарният хидрант е устройство за свързване с водопровода на тръба или маркуч за гасене на пожари, миене, поливане и други.

Надземният хидрант служи като спирателен орган. Предназначен е за захранване с вода чрез два извода на противопожарни, хидромелиоративни или други водни съоръжения за налягане до PN 16 bar и максимална температура Т=50°С.

Хидрантът е с автоматично изпразване за защита от замръзване на водата.

ІІ. Устройство

Надземният пожарен хидрант отговаря на изискванията на стандартизационните документи.

Захранването на съоръженията с вода се осъществява чрез свързване на маркучите към съединителите.

Възможно е подаването на вода от единия или от двата изхода.

Отварянето и затварянето се извършва чрез върток.

При затворено положение херметичността се осъществява чрез притискане на гумиран клапан към основния диаметър.

Източването на останалото количество вода над клапана се извършва автоматично през дренажния отвор поз.(10).

Ремонтът на хидранта и замяната на повредени и износени компоненти се извършва от горния капак на главата му поз.(11).

ІІІ. Монтаж

Пожарният хидрант се монтира вертикално с горно положение на изходите за прикачване.

ІV. Инструкция за експлоатация

> Преди монтаж хидрант надземен трябва да бъде почистен от материалите за консервация.

> При монтаж и демонтаж на изделието налягането в тръбопровода трябва да бъде спряно.

> Отварянето на ПХ се извършва чрез завъртане на дясно (посока на часовниковата стрелка) около 11 оборота до упор.

> Затварянето на ПХ се извършва чрез завъртане на ляво (обратно на часовниковата стрелка) 11 оборота до упор.

Номинален въртящ момент при затваряне – 35 N.m

Не се допуска превишаване на:

  • максималния въртящ момент -100 N.m при отваряне и затваряне на хидранта;
  • максимално работно налягане-16 bar;
  • максималната работна температура- 50°С.

> Хидрантът използва меки уплътнения. Поради това, за да се избегне повреда и запушване трябва да се обърне внимание да не попадат чакъл и пясък в тръбопроводите и хидранта при съхраняване, инсталиране и функциониране.

V. Технически данни и характеристики на пожарния хидрант

  1. Условно налягане - /по EN 1333/- 16 bara
  2. Номинални диаметри -/по EN ISO 6708/DN 80
  3. Присъединителни фланци -/по БДС EN 1092-2
  4. Съединителите и капачките са по DIN 14318. Основните изисквания са по DIN 3222.
  5. Боядисване: епоксидна боя синя RAL 5015

Материали на основните детайли на хидранта:

Пожарен хидрант

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕТАЙЛА

МАТЕРИАЛ

Основа(1),капак на съединение 75(7) глава на хидранта(8), върток(9), капак на главата(11), кръстачка(12), салник(13)

GJL 250

GG 25

Винт

X20Cr13

Съединител(6)

Al2Mg5Si1

Затварящ клапан(2)

EPDM

Тласкащ прът(3) , колона(5)

S235JR горещо поцинковани

Гайка(14)

Бронз

Уплътнители

EPDM

Крепежни елементи

неръждаеми

 

РАЗМЕР

ДЪЛБОЧИНА НА ИНСТАЛИРАНЕ

Н (mm)

ВИСОЧИНА

Н (mm)

МАСА

kg

А

1250

1900

41

B

1500

2150

43

C

1800

2450

46

VІІ. Гаранционни задължения

Производителят гарантира безотказна работа на изделието в продължение на 12 месеца от пускането в експлоатация, но не повече от 24 месеца от датата на производство, при условие че са спазени изискванията за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация.