Валиране на почвата

Значение на валирането

Валирането на почвата подпомага покълването и е основа за добра реколта.

Лесно пренастройване
Валиране на почвата Валиране на почвата Валиране на почвата Валиране на почвата

Валирането на почвата е процедура, която грижовният стопанин може да приложи за опазването на семената и чрез нея практически да подготви процеса на покълването.

Големият брой проведени експерименти доказват увеличаването на добивите при използване на валирането. Колкото по-неравна и груба е повърхността на земята, толкова по-положителен е ефектът от валирането.

Има и други положителни последствия от валирането: при наличие на повече камъни в почвата, едно добре извършено валиране след пролетна сеитба ще намали вредното въздействие на повърхностните камъни върху сеялките. Чрез пролетното валиране на есенниците можем да третираме измръзналия повърхностен слой и да улесним достъпа на въздух към корените. За току-що посятите семена е важно да бъде осигурена подходяща среда за покълване и развитие като пълноценни растения. За да тръгне процесът на покълване са нужни влага, топлина и въздух.

Най-често срещаният проблем в процеса на покълването е влагата. Това е особено валидно в случай на суша, когато връзката между почвата и семената не е добра. Голямо значение има валирането при почви, корясали от внезапто завалели след сеитбата дъждове. Тази корясала част от земята втвърдява горния слой и пречи за правилното развитие на растенията. Валирането в такива случаи отново е решение на проблема и възможност за по-добра реколта.

Разходът на мощност е малък, производителността – висока, следователно, в сравнение с другите почвообработващи мероприятия, валирането е евтина и високоефективна операция. Валирането е пряк път към увеличаване на добивите и сигурното развитие на растенията.

Пренастройване на машината за валиране на почвата

Пренастройването на машината до мястото на валиране, с помощта на валяците произведени от ОРУДИЦА 2000 ООД, става лесно и бързо, без да се напуска кабината на трактора. Валовете са снабдени с осигурителна система, чрез която те автоматично се отварят в началото и се затварят в края на работата.